STYRBAR BORRNING, KABEL/RÖRANLÄGGNING, SCHAKTFRITT & SPECIALMASKINER

STYRBAR BORRNING

Styrbar borrning eller styrd borrning

Används ofta för kabel och rörinstallationer utan ytpåverkan. Det kan handla om vägkorsningar, våtmarker, vattendrag och andra områden där man inte kan eller vill använda traditionell grävning eller ”öppna schakt”. Vermeer har ett brett maskin- och produktsortiment inom horisontell borrning eller styrd borrning, som är lämpad för installation av fiber, el, gas och vatten och erbjuder olika storlek och effektalternativ efter önskat behov. Vi har maskiner för de mest utmanande jordtyperna.


Nya Navigator S3

De senaste Navigator modellerna har fyllt på Vermeers S3 serie av styrbara borrmaskiner och det har skett stora förbättringar inom hastighet, ljudnivå och enkelhet, som de tre S´en ”Speed, Sound, Simplicity” står för.


Styrbara bergborrmaskiner

Vermeer erbjuder även styrbara bergborrmaskiner, med dubbla borrstänger. En inre borrstång levererar rotationskraft till borrkronan och en yttre borrstång som står för riktningen och rotationskraft vid t.ex upprymning av borrhålet för produktinstallation. D23x30DR och D40x55DR är de senaste borrmaskinerna i vårt utbud.


Borrvätskor

Vi säljer både CETCO Bentonit -produkter, samt borrvätska från ProAction Fluids. Med ProAction Fluids hittar man snabbt ett smidigt sätt att anpassa vätskan till olika markförhållanden. ProAction Fluids är enkelt att blanda, och är mindre i storlek. Borrvätskan förbättrar borreffektivitet och lägger till mer vinst till projektets slutlinje. Andra fördelar med ProAction är: Mindre transport, små förpackningar, doserade säckar men med stor borrkapacitet & färgkodering.


Vi på Vermeer Viking har som mål att förse kunder med service, maskiner av hög kvalitet och projektlösningar. Som officiell och enda återförsäljare för Vermeer i Sverige säljer vi även maskiner och produkter för andra typer av borrning såsom jordraketer, blandsystem för borrvätskor, Mixercontainrar för borrvätskehantering, DCI Digitrack lokaliseringsutrustning, mixer och återvinningssystem, samt mini- borrlösningar från Vermeer. Ta en titt på utbudet, eller kontakta oss för mer information!

Vermeer mjukvara för projekt och anläggningar
Vermeer jordraket för schaktfri kabelinstallation och rörinstallation
Vermeer kedjegrävare jordgrävare för att gräva schakter för kabeinstallation och rörinstallation
Vermeer Bron kabelplog traktor för kabelinstallation och rörinstallation

KABEL/RÖRANLÄGGNING

När det kommer till maskiner för kabel- och rörinstallation, så har Vermeer över 60 år av erfarenhet av maskiner som kedjegrävare, vibroplogar, fräsar och borriggar, för anläggningsprojekt såsom rörläggning och undermarksarbeten. Om det så handlar om en kabelplog eller kedjegrävare för att installera de långa sträckorna fiber-backbone, eller en borrigg för att installera en ny VA-överföring, så kan ni lita på att vi står bakom er hela vägen!


När samhällen växer och utvecklas kommer också behoven av tillgång till rent vatten, tillförlitlig el och allmännyttiga tjänster som till exempel en bredbandsuppkoppling, som är en nödvändighet. För att möta behoven hos våra snabbt växande samhällen, behöver entreprenörer och kommuner runt om i landet, maskiner och utrustning som kan arbeta både effektivt och produktivt. I mer etablerade områden, finns efterfrågan på snabbare överföring av information, medan ett snabbt åldrande vatten/avlopp infrastruktur behövs bytas ut.


Med Vermeers nätverk av återförsäljare så kan du lita på att du har en expert i närheten, med maskiner och utrustning för att möta era behov, och redo för att stödja er i era stora projekt.

Vermeer T1255 gruvbrott dagbrott gruvfräs terrain leveler
Vermeer kedjegrävare jordgrävare
Vermeer jordskophjul grävning grävskopa

GRUVDRIFT OCH SPECIALMASKINER

Bergfräsning

Gruvindustrin är en viktig förmedlare av den globala tillväxten. Vare sig det är i utvinning av råvaror som tjänar som byggstenar i det moderna samhället eller genom att skapa arbetstillfällen, spelar gruvdriften en viktig roll i att bygga upp vår morgondag. I en starkt reglerad industri med höga standarder, kräver gruvarbetare en utrustnings partner som är djupt investerad i deras framgång på gruvan och därefter. Efter 50 år av framgång i berggrävning, förstår Vermeer ditt behov av att leverera råvaror konkurrenskraftigt.

Som en pionjär av högprecis gruvteknik och den breda erfarenheten av Vermeers olika branscher – inklusive infrastruktur, anläggning och vattenhantering, erbjuds en mer komplett lösning för gruvområden. Från produktion till att bygga upp den infrastruktur som krävs för att stödja en storskalig gruvdrift, Vermeers portfölj av utrustning och stöd lösningar ger dig förtroendet att bli mer produktiv.


Olja & Gas

För att stödja en växande befolkning, måste olja och gas bli levererad på ett ansvarsfullt sett i en kostnadseffektiv och säker och miljö. Som entreprenörer som ansvarar för detta arbete, behöver ni tillförlitlig produktionsutrustning för att hjälpa till att få jobbet gjort effektivt – från projektering till installationen av pipeline. Vermeer Viking är en leverantör som förstår de påfrestningar och riskerna i ledningsbyggandet, likväl den expert och stöd som behövs för att hålla dig igång. Vermeer har mer än 50 års erfarenhet i pipeline projekt, och vi arbetar för att erbjuda våra partners de framsteg och de lösningar som hjälper flytta din verksamhet och världen framåt. Med Vermeers nätverk av återförsäljare så kan du vara säker på att du har en expert i närheten, redo att stödja er i era stora projekt.