För att kunna hålla en effektiv och säker produktion, är det viktigt att operatörerna och inblandade i företaget har rätt utbildning för er Vermeer utrustning. Därför ingår det i alla våra maskinleveranser nödvändig utbildning för maskinens säkerhetsfunktioner, operationella funktioner samt maskinens underhåll.

Allt för att ni skall kunna komma igång och producera på ett säkert och korrekt sätt med er maskin, samt sköta enklare underhåll av maskinen och hålla den i gott skick lång tid framöver.

Även om ni har köpt en begagnad maskin och önskar utbildning, vänligen kontakta oss!