Borrvätskeprodukter från ProAction förändrar ditt sätt att borra!

Spara pengar på transport

Det du ser här motsvarar ca 160 st säckar bentonit, alltså fyra pallar vilket kräver betydligt mer omfattande transport.

4 ton vs ca 200kg och båda ger ungefär 160,000 liter när det är färdigblandat.