Gruvfräs Vermeer T1255

Gruvindustrin är en viktig förmedlare av den globala tillväxten. Vare sig det är i utvinning av råvaror som tjänar som byggstenar i det moderna samhället eller genom att skapa arbetstillfällen, spelar gruvdriften en viktig roll i att bygga upp vår morgondag. I en starkt reglerad industri med höga standarder, kräver gruvarbetare en utrustnings partner som är djupt investerad i deras framgång på gruvan och därefter. Efter 50 år av framgång i berggrävning, förstår Vermeer ditt behov av att leverera råvaror konkurrenskraftigt.

Som en pionjär av högprecis gruvteknik och den breda erfarenheten av Vermeers olika branscher – inklusive infrastruktur, anläggning och vattenhantering, erbjuds en mer komplett lösning för gruvområden. Från produktion till att bygga upp den infrastruktur som krävs för att stödja en storskalig gruvdrift, Vermeers portfölj av utrustning och stöd lösningar ger dig förtroendet att bli mer produktiv.