Maskin finansiering Vermeer

Inom entreprenadmaskin branschen och industrin finns unika maskiner som behöver finansieras med leasing, avbetalning eller specialanpassade och innovativa lösningar för finansiering.

Vermeer har ett världsomspännande samarbete med världens ledande finansföretag inom bygg-, maskin och utrustningsfinansiering. Tillsammans med Vermeer Finance Europe och DLL kan vi hos Vermeer Viking erbjuda bra lösningar för finansiering som passar dig och er maskinpark.

Tveka inte att fråga oss för ett förslag tillsammans med er maskinoffert!

 

Vill du finansiera en maskin till ditt företag? Här kan du jämföra olika lösningar och enkelt hitta den finansieringslösning som passar dig och ditt företag bäst.

Att investera i en ny maskin är inte alltid det lättaste bland val. Det samma gäller för finansieringen. Ska man välja avbetalning eller leasing? Både banker och maskinhandlare erbjuder idag olika möjligheter att hjälpa till att finansiera ett maskinköp om du inte själv har det kapital som krävs för att investera.

I huvuddrag erbjuds två former av finansiering: avbetalning eller leasing.

Hitta rätt finansieringsform för ert företag, ofta handlar det om tycke och smak. Båda finansieringsformerna är bra, det går tyvärr inte att dra några generella slutsatser om att den ena eller andra finansieringsformen alltid passar ett visst företag.

 

Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra där finansbolag äger det leasade objektet och du nyttjar det.

 

Fördelar med leasing

Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget eller lantbruket låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. Objekten kan vara både nya och begagnade. Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter. Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till utrustningen ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 36-60 månader och vi finansierar både nya och begagnade objekt.

Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad och företaget får också lyfta hela momsen på hyran.

Budgeteringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden.

 

Månadskostnad och restvärde

Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger lägre månadskostnad – och tvärtom. Leasingavtalet läggs normalt upp så att restvärdet motsvarar objektets marknadsvärde vid avtalstidens slut. För att det inte ska bli för stort glapp mellan restvärde och marknadsvärde lägger man oftast 10-20 procent av objektets baspris i en första förhöjd leasingavgift. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget.

 

Vad är avbetalning?

Avbetalning liknar ett vanligt banklån, där du äger objektet och gör avskrivningar. Vi har äganderättsförbehåll under avbetalningsperioden.

 

Fördelar med avbetalning

Kreditutrymmet hos banken belastas inte. Dessutom kan avbetalningen läggas upp så att den motsvarar objektets värdeminskning.  Företaget eller lantbruket kan när som helst lösa avtalet eller göra extra amorteringar utan extra kostnad. Förutom uppläggningsavgiften och aviseringsavgift tas inga andra avgifter ut.

Kredittiden är normalt 36-60 månader, beroende på kreditbelopp och önskad månadskostnad. Objekten kan vara både nya och begagnade. Ofta rekommenderad med kontantinsats 10-20 procent av objektets pris.

 

Rak amortering: Den vanligaste avbetalningsformen när det gäller fordon av olika slag är rak amortering. Den kännetecknas av högre total månadskostnad i början av avtalet för att sedan bli lägre under avtalets gång. Detta kan passa bra då service- och reparationskostnaden för fordonet är lägre i början och högre i slutet av en avtalsperiod.

 

Annuitetslån: Avbetalningen kan läggas upp som ett annuitetslån. Fördelen med denna typ av lån är att betalningen är lika stor varje månad, beroende på räntans upp- eller nedgång. Annuitetslån används ofta vid finansiering av verkstadsmaskiner.

 

Avbetalning med Fast ränta

Fast ränta är ett alternativ om du tror att den rörliga räntan kommer att stiga och om du vill veta exakt hur mycket du ska betala vid varje betalningstillfälle.

Genom att binda räntan får du en ökad trygghet och förutsägbarhet i din ekonomi och får lättare att planera framtiden.

 

Avbetalning med Rörlig ränta

Rörlig ränta kan vara ett alternativ om du tror på fortsatt låga räntor och låg inflation. Den rörliga räntan är precis som det låter, rörlig. Den ändras därför oftare. Historiskt sett har den rörliga räntan inneburit en lägre räntekostnad i längden, men också en något högre risk eftersom man inte vet om räntan kommer att stiga.

 

E-signering för en trygg och snabb affär

Vi erbjuder även våra kunder att e-signera avtal med Mobilt BankID. E-signering är ett tryggare sätt att göra affärer. Firmateckningskontrollen är integrerad i lösningen, vilket innebär att du som firmatecknare slipper kompletteringar i efterhand/vid leverans. Dessutom minskar du pappershanteringen.

 

Vermeer Viking erbjuder finansieringstjänster till företag – främst leasing och avbetalning. Vi arbetar dels via vår samarbetspartner DLL. Vår affärsidé handlar om att jobba snabbt, enkelt och med ett bra och direkt engagemang för dig som kund. Det betyder bland annat enkla, tydliga rutiner och snabba kreditbesked.

 

Kontakta oss för att leasa eller finansiera din Vermeer.
info@vermeerviking.se

Information länk:
https://www.dllgroup.com/ca/en-ca/industries/industrial/vermeer
www.vermeerviking.se