Med maskiner som krossar, kompostvändare, trumsiktar och skogsfräsar möter Vermeer behovet att i en snabbt utvecklande på ett ansvarsfullt sätt hantera organiska resurser. Möjligheter att återvinna det som en gång betraktades som ”avfall” till en användbar råvara måste tas tillvara på för att hjälpa till att säkerställa en ljus framtid. Genom ett omfattande och mångsidigt produktutbud, visar Vermeer sitt engagemang för återvinning, genom maskiner som omvandlar organiskt material till en användbar slutprodukt. Oavsett om du gör avfall till kompost eller producerar flis för kraftgenerering eller återanvänder gammal flis, har vi produkterna för att möta dina behov.

Krossar, flishuggar och stamvedshuggar

Vermeers större flishuggar/krossar erbjuds med en mängd olika konfigurationer för att passa marknader inom landrensning, bioavfall och kompostering. HG6800TX är avsedd för storskaliga träavfalls-entreprenörer för att maximera produktivitet och effektiviteten. HG6000 går att få med el eller dieseldrift och kan växla mellan flistrumma eller en solid krosstrumma.

Våra stamvedshuggar erbjuder arborister, trädvårdsföretag, kommuner och entreprenörer en kraftfull lösning för att producera flismaterial. Steget mot förnybara bränslen blir allt vanligare och flis och trädmaterial som energikälla börjar förekomma mer i kommuner och industrier. Maskinen skapar dessutom en möjlighet för företag och entreprenörer att utbreda sin verksamhet med att utnyttja all träd-material.

Trumsikt

Vermeers trumsiktar är skapade för effektivitet och är designade för enkel underhållning. Den låga sikttrumman gör det enkelt att mata in material, och trumsikten är utformad för att enkelt underhålla trumsikten och minimera maskinens underhållningstid. Färdiga produkter kan med utmatningsbandet lastas in i lagringshögar eller lastbilar. Trumsikten TR6450 kan hantera sortering av upp till 3 fraktioner. Våra maskiner har en omfattande lista med alternativ för att passa dina specifika behov.

Kompostvändare

Kompostering är en viktig aspekt av avfallshantering över hela världen. Vermeers kompostvändare / återvinningsutrustning bearbetar organiskt avfall snabbt och effektivt så att det kan förvandlas till användbara slutprodukter. Kompostfunktioner kan användas till applikationer såsom: byggarbetsplatser, utveckling & planteringsprojekt och organisk gödningsmedel.

Designad med innovationer som hjälper till att förbättra produktiviteten, effektivisera underhåll och skydda operatörer, så har Vermeer kompostvändare, krossar, trumsiktar och stamvedshuggar som är byggda för att hålla och stöds fult ut med delar och service från oss