Plogmaskin Vermeer ptx40

När det kommer till maskiner för kabel- och rörinstallation, så har Vermeer över 60 år av erfarenhet av maskiner som kedjegrävare, vibroplogar, fräsar och borriggar, för anläggningsprojekt såsom rörläggning och undermarksarbeten. Om det så handlar om en kabelplog eller kedjegrävare för att installera de långa sträckorna fiber-backbone, eller en borrigg för att installera en ny VA-överföring, så kan ni lita på att vi står bakom er hela vägen!

När samhällen växer och utvecklas kommer också behoven av tillgång till rent vatten, tillförlitlig el och allmännyttiga tjänster som till exempel en bredbandsuppkoppling, som är en nödvändighet. För att möta behoven hos våra snabbt växande samhällen, behöver entreprenörer och kommuner runt om i landet, maskiner och utrustning som kan arbeta både effektivt och produktivt. I mer etablerade områden, finns efterfrågan på snabbare överföring av information, medan ett snabbt åldrande vatten/avlopp infrastruktur behövs bytas ut.

Med Vermeers nätverk av återförsäljare så kan du lita på att du har en expert i närheten, med maskiner och utrustning för att möta era behov, och redo för att stödja er i era stora projekt.