Vermeer WC2500TX.

Med WC2500TX kan du utöka dina intäkter tack vare flexibiliteten och kraften för att producera en värdefull slutprodukt från stockar. I WC2500TX finns en kniv-trumma som har möjligheten att justeras så att önskvärd flis storlek uppnås. WC2500TX är en kraftfull och effektiv lösning för att producera flis i ett kompakt format. Material kan hanteras på ett effektivt sätt med variabel hastighet och dubbla inmatningskedjor som dessutom backas upp av ”SmartCrush” teknik.

Högre hästkrafter i en kompakt storlek

WC2500TX har en kompakt design för att manövrera lättare i skogen, på trånga arbetsplatser och smala stigar. Utöver maskinens flexibilitet så har man även applicerat en kraftfull motor från Cummins, som är på hela 600hk och redo att överträffa förväntningarna. Motorn tillhör den nyaste miljöklassen och har blivit betydligt bränsle-effektivare en övriga maskiner i samma klass. WC2500TX är även utrustad med automatisk koppling, som ger ett konsekvent påslag, för att hjälpa till att förlänga kopplingens livslängd, det ger även lägre underhållskostnader och minskar risken för operatörs fel.

WC2500XL motor

Ökad produktivitet

Med ”Smart Crush” teknik så justeras tryckkraften från inmatningsrullen automatiskt när svårare material når trumman. För att operatörer ska kunna fokusera på att ladda inmatningsbordet och inte behöva sköta inmatningen av material så finns det 2st inmatnings kedjor med variabel hastighet för att kunna konfigurera bästa möjliga inmatningshastighet.

Smart crusch WC2500XL

Lättare kniv-justering för flexibel flis-storlek.

Trummans design har konstruerats för att öka produktionen över högre hästkrafter. Knivarnas läge ställs in med hjälp av endast två bultar, det förenklar vardagen vid byten och justeringar av knivar. Bit storleken kan man ställa in från 0,3cm upp till 1,6cm.

Trumma WC2500XL