DCI Vermeer Lokalisering

En av våra kunder fick en förfrågan att utföra styrd borrning under start och landningsbana samt taxeringsbanor på en flygplats i Sverige. Då start och landningsbana samt taxeringsbanor är förstärkta med armerad betong så hörde kunden av sig till oss med funderingar kring hur deras lokaliseringssystem DCI F5 Falcon skulle fungera att lokalisera med.

DCI har tagit fram en specialsond just för att kunna lokalisera igenom armerad betong då det kan bli komplext med den vanliga sondens signal pga. att armeringen stör ut signalen från sonden till handenheten. DCI REBAR-sond har ett antal lägre frekvenser som genererar att armeringen inte stör signalen mellan sond och handenheten.

Vermeer Vikning utförde tillsammans med kunden provborrning på flygplatsen, för att se om det skulle vara genomförbart att lokalisera vid styrd borrning under bland annat start- och landningsbanan.

Vi utförde frekvensoptimering över den tänkta borrlinjen. Under frekvensoptimeringen kunde vi se att det fanns minst 4st frekvenser som hade minimalt med störningar. Vi valde ut 2st frekvenser.

Sedan startade borrningen ca 20meter från start och landningsbanan. Vi borrade 3meter samt utförde djupavläsning utan några störningar. Efter det fortsatte vi att borra med 3 -meters intervall med djupavläsningar tills vi kom 3 meter in under start och landningsbanan, där vi utförde djupavläsning samt provade att byta frekvens. Sedan fortsatte vi att borra ett antal meter till med funktionen ”Target steer” utan några problem eller störningar, på ett djup på 3 meter och hade full kontakt mellan sonden och handenheten under hela borrningen.

Denna provborrning var avgörande för kunden och beställare, för att se om styrbar borrning skulle fungerar att som metod för projektet på flygplatsen med bra noggrannhet.

Vi på Vermeer Viking vill alltid hjälpa våra kunder att hitta rätt utrustning till sina projekt och självklart backa upp med support och utbildning om så behövs.