Vermeer HG6800TX, en kross med 950 hk som väger 41,730.5 kg och har en inmatningsdesign som hjälper till vid matning av större material såsom hela träd. Den nya krossen är byggd att driva igenom tufft material men med mindre operatörsinteraktion.

”HG6800TX är avsedd för storskaliga markröjnings- och träavfalls-entreprenörer för att maximera produktiviteten och effektiviteten”

”Matar-rullen på denna maskinen kan mata in upp till 127 cm, allt för att kunna ta itu med de svåra materiella element som markröjnings- och träavfalls-entreprenörer ofta kommer över.”

Inmatningen på HG6800TX designades med låga sidoväggar för att hjälpa föraren att lättare kunna lasta materialet in i maskinen.

Denna funktion tillåter att större laster kan släppas på inmatningsbandet med mindre interaktion och manipulation av materialet, så att operatören kan släppa lasten och direkt fokusera på nästa.

Exklusiv teknik

Utrustad med den senaste tekniken från Vermeer har HG6800TX funktioner som den patenterade ”Series III duplex hard-faced”-trumman. Förutom att ge långvarig hållbarhet, är underhålls-tiden minskad med förmågan att avlägsna och vända eller byta ut enskilda hammare, såväl som att kunna externt balansera trumman.

Fjärrkontrollen sätter maskinens kontrollmeny och maskindriftinformation på användarens fingertoppar så att operatörerna kan övervaka maskinens hälsa direkt från förarhytten.

Med tillvalet ”Damage Defense”-system, kan entreprenörer som arbetar med förorenat trä få hjälp till att skydda sin utrustning genom att minska sannolikheten för stora maskinskador som orsakats av vissa metallföroreningar som kommer in i hammarkvarnen. Systemet reagerar på den initiala kontakten av metall genom backning av matnings-systemet för att kunna avlägsnas.

Den här HG6800TX har också Vermeer-teknik såsom SmartFeed. Detta systemet optimerar maskinens prestanda och produktion elektroniskt och gör det möjligt för föraren att fokusera på att lasta råvaran och flytta färdiga produkten till rätt ställe på arbetsplatsen. Funktionen stoppar och backar material från inmatningen i hammarkvarnen när motorns varvtal sjunker under effektivt driftsområde.