Styrd Borrning Vermeer D40X55DR

NDS Nordic Drilling System i Gävle har blivit del av SISAB (Södra Infartsgruppen Sverige) och fått en ny delägare, Storskogen. Storskogen har genom sitt dotterbolag SISAB förvärvat en stor del av NDS. Men även företag som bland annat Telarco, Tjällmo Grävmaskiner och Tofta Gård Borrteknik med liknande borrverksamhet är del av Storskogens grupp. Vi på Vermeer Viking har med stolthet levererat ännu en styrbar borrigg till NDS, vilket blir den första nya Vermeerinvesteringen inom SISAB-gruppen.

NDS är inom SISAB-gruppen ett entreprenadbolag specialiserat på styrd borrning som med sina planer på att expandera ytterligare på marknaden valt att investera i en till ny borrigg från Vermeer Viking. NDS och deras val att förstärka sin redan kraftiga gula maskinpark gör att även SISAB-gruppen är equipped to do more!

Den nya riggen är en DR (dual rod) vilket betyder att den även klarar tuffare borrning i berg och steniga markförhållanden. Både standardmaskinerna och DR-maskinerna går att köra med lufthammare vilket är en borrteknik vid schaktfritt ledningsbygge, som NDS använder sig av.

Vi på Vermeer Viking tackar för förnyat förtroende och ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet vi byggt under åren!