Vermeers eldrivna flismaskiner eller krossar är ett renare och mer kostnadseffektivt sätt att producera biobränsle. Maskinen kan även köras med krosstrumma.

Eldrivna flishuggar ger entreprenören möjligheter till flera användningsområden. En maskin med hög kapacitet kan användas både som stationärt placerad flishugg på en större flisterminal, men kan också fungera som en mobil maskin för användning på till exempel mindre terminaler tillsammans med ett mobilt elverk.

 

  • Man kan utrusta maskinen med ett ”plug n’ run”- system vilket innebär att det finns en förbered elanslutning på terminalen för att smidigt kunna koppla in eller ur el till maskinen.
  • En mobil eller stationär maskin i storleken av en HG4000E ligger nära den produktionskapacitet som de större plats- eller specialbyggda eldrivna krossarna på värmeverk och terminaler runt om har
  • Kräver en betydligt mindre investering
  • Entreprenören kan ha fler maskiner i drift och på så sätt dela upp produktionen efter behov, fortfarande till en mindre kostnad jämfört med en specialkonstruerad platsbyggd maskin
  • Med eldrift minskas utsläpp av koldioxid jämfört med flisning med diesel som bränsle

 

Maskinen kan drivas med el genererad med det biobränsle den själv producerar,  Denna lösning kan ge ett nytt ”verkligen recycling” perspektiv i bioenergiindustrin, där bränsleproducenten i vissa fall kan vara både köpare och producent av elektricitet. Med en dedikerad elförsörjning eller ”plug & run”-anslutning för flismaskinen på kundens terminal eller kraftverk kan cirkeln slutas, där flismaskinen producerar sitt eget drivmedel. Genom att producera flisen så nära sin slutdestination som möjligt kan man ytterligare minska utsläppen.