entrep live

OBS! Nytt datum:

Entreprenad Live är framflyttad till 14-16 oktober 2021

 

Entreprenad Live är en av de regionala mässorna som anordnas för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen och nästa gång anordnas mässan i Göteborg.
På mässan finns allt förknippat med entreprenadbranschen både tjänst- och produktmässigt men även seminarier, demovisningar och upplevelser- och inte minst möjligheter till provkörning.
Det råder en mycket god infrastruktur på området och Entreprenad Live 2021 erbjuder över 30.000 kvm gräv-område och 4,4 km provkörningsområde.

 


Elmia Wood Vermeer Viking

Elmia Wood är framflyttad 2-4 juni 2022

 

Elmia Wood är den globala mötesplatsen för hela skogsbranschen.
Här möts skogsägare, entreprenörer och skogstjänstemän från hela världen.
Idéer utvecklas, kontakter knyts och affärer skapas.
Det är en branschfest i världsklass helt uppbyggd i skogen där du kan se och testa skogsmaskiner, verktyg och innovativ teknik i sin naturliga miljö.