Bioenergi Kross Vermeer

Folk har fått ställa om sina liv i och med pandemin och några som fått ställa om till en högre växel är företag inom bioenergin.

Bioenergi är en industri som ständigt expanderar men nu är det inte bara klimatmålen som ska uppnås, nu ska företagen även möta privatpersoners behov och följderna av de omprioriteringar och levnadsmönster som ändrats i samband med pandemin. Vi har pratat med Klas Thornholdz, som är platschef på Maskinflisning i Laxå, men rycker även in som operatör när det behövs. Företaget jobbar med att sönderdela och omvandla trämaterial till bioenergi och deras kunder är bland annat värmeverk, skogsbolag, sågverk.

Berätta hur ni jobbar på Maskinflisning..

Vi har tre st. krossmaskiner, två trumhuggar och fyra flismaskiner i vår maskinpark. Beroende på hur stort flis våra kunder vill ha väljer vi mellan de olika maskinerna för att omvandla trämaterialet efter önskemål.

…och hur hjälper HG6000 er i det arbetet?

Den gör ett väldigt fint material, och där kan man köra allt från stockar till returträ. En funktion som fungerar bra är Damage defense, den har hjälpt till att minska haveriet. Om det till exempel ligger något stort massivt järn på inmatningsbandet, så slås rotor och allt av.

Vad har Vermeer som tilltalar er?

En fördel är att vi har nära till reservdelslager och verkstad, det är nära till support.

Vermeer Viking har varit bra och behjälpliga när det behövts. Maskinen i sig har bra kapacitet, ca 1800-2200 kubik/dagen. Den funkar bra. Något som är särskilt bra är att det finns många olika sålldiametrar hemma på lager i Askersund som bidrar till att lättare kunna ge kunder det de efterfrågar.

Hur upplever du HG6000?

Överallt så funkar den bra, bara rumlar och går. Kvalitet bestämmer vi själva efter kundens önskemål och det finns såll hos Vermeer som motsvarar det.

Tycker du att det räcker det med HG6000s specifikationer för ert behov?

Ja men vi har också maskiner som kompletterar HG6000, exempelvis för större kvantiteter så har vi en större. Vi kör HG6000 på något mindre volymer än de största vi tar oss ann.

Vilken typ av jobb tror du att HG6000 passar bäst och Vilken typ av material passar HG6000 bäst till?

Returträ och ris, den är ibland lite för liten för stora stubbar. (då blir den lite trött men det fungerar ändå, samma med rundvirke/spiktimmer).

Hur ser du på bioenergiindustrin och framtiden?

Den blir bara större och större och det blir bara mer och mer att göra.

Tycker du att pandemin och nuvarande situation har påverkat er bransch eller marknaden mycket?

Något i början. Men nu i och med pandemin så är folk hemma mer och renoverar/sågar trä och buskar. ÅVC har fått ett riktigt uppsving. Vi åker till ÅVC och krossar på plats som sedan levereras till värmeverk.

Ris, uthus och altaner är exempel på vad som kastas där, vilket vi tar hand om sedan.

Hur tycker du samarbetet med Vermeer Viking fungerar?

Slitagedelar finns 99% av gångerna alltid hemma. De har väldigt bra tekniker, fantastiskt bra och behjälpliga. Det uppskattas mycket.

HG6000

Motor: 755 Hk CAT

Specifikationer / Tillval

• Kingpin

• Diesel / Eldrift

• Vikt: 30 000 kg

• Inmatning 152 cm x 601 cm

• Autofeed (autoinmatning)

• Höjd: 401 cm

• Bredd: 250 cm

• Längd: 11,8 m (Transport)

• Tillval: Kross eller Flis trumma

• Damage defense

HG6000 är en Horisontalkross med miljömotor som är helt inriktad på att producera biobränsle av allt som går att elda såsom exempelvis grot, stamved, stubbar och rivningsvirke, med hög effekt.

När denna maskin utvecklats och uppdaterats har minskning av bränsleförbrukning per m3 varit ett av målen. Något som gör maskinen mångsidig jämfört med andra liknande på marknaden är att krosstrumman går att byta ut till en flistrumma. Bredvid maskinens krossenhet finns en flistrumma som kan producera likformigt flisat material vilket är ett ofta förekommande krav från köpare.

Duplex II trumman har en enkel och slitstark design med hammare/slagor som snabbt går att byta ut. Trumman som har en diameter på 79cm kräver även mindre balansering än andra modeller. Vid krossning används 18 slagor, vid flisning för större flis 12 knivar och 24 knivar för mindre flis.

Sållet är symmetriskt så att man kan vända på det och får således längre livslängd.

Krossen är fjärrstyrd och kontrollen har ca 90m räckvidd. En annan fördel är att den har en låg ljudnivå så att den kan användas i mer tätbebyggda områden.