jordraket

Jordraket

En jordraket är ett verktyg som ofta används vid enklare schaktfria projekt, som kabel eller -rördragning av produkt som t.ex. fiber/bredband, el, gas, VA och fjärrvärme mm.

Det finns olika tillvägagångsätt för installation av produkt med en jordraket. Ett alternativ är att man börjar med att placera jordraketen i en startgrop, där jordraketen riktas in i rätt riktning och lutning. Sedan fästs produkten som ska förläggas under marken bakom jordraketen. Jordraketen drivs av tryckluft från en kompressor, och tränger sig fram genom marken med hög slagkraft. Röret/kabeln som dras bakom jordraketen dras i sin tur med jordraketen in i borrhålet. När jordraketen kommit till mottagningsgropen lyfts jordraketen upp och kopplas loss, eller backas ut till startgropen igen.

De andra alternativen skiljer sig lite från föregående exempel, installationen börjar på samma sätt förutom att man inte fäster fast produkt i startgropen. Istället fäster man fast kabeln/röret efter att jordraketen har skapat ett borrhål och kommit fram till mottagningsgropen. I mottagningsgropen kan man koppla loss jordraketen, koppla fast  röret/kabeln till luftslangen och sedan dra tillbaka luftslangen och produkten till startgropen. I mjuka markförhållanden kan även kabeln/röret dras tillbaka för hand, och i vissa fall kopplar man produkten till jordraketen och drar tillbaka jordraketen till startgropen. Produkten som dras tillbaka lägger sig i borrhålet, och kopplas loss från luftslangen/jordraketen när allt är tillbaka i startgropen.

Fördelen med jordraket-tekniken är att den är schaktfri, det innebär att man inte behöver riva upp eller påverka marken ovanför jorden där installationen sker med t.ex. en grävmaskin. Installation av produkt med en jordraket skiljer sig dock från styrbar borrning, då det är en styrfri teknik. Jordraketen är också relativt liten jämförelsevis med en borrigg, därför kan en borrning med en jordraket vara en smidig lösning vid platser där utrymmen är begränsade.

I det flesta fall är det billigare att borra ett hål med en jordraket än att schakta av en väg, då man inte behöver stänga av trafiken på gator, vägar, järnvägar eller flygplatser. Även vid vattendrag och övriga markområden där minimal störning av verksamheten önskas är jordraketen optimal.

När det kommer till maskiner för kabel- och rörinstallation så har Vermeer över 60 år av erfarenhet med maskiner som kedjegrävare, vibroplogar, fräsar och borriggar för anläggningsprojekt så som rörläggning och undermarksarbeten. Vermeer Viking erbjuder ett sortiment av olika jordraketer som fungerar både i mjukare jordförhållanden, samt hårdlera, sand och grus:

Jordraketer för lera / sand blandning

VPT200

2” (52 mm) -VPT standard jordraket

VPT250

2.7” (64 mm) -VPT standard jordraket

VPT250S

2.7” (64 mm) -VPT short jordraket

VPT300

3” (76 mm) -VPT standard jordraket

VPT400

3.89” (100 mm) -VPT standard jordraket

VPT500

5.13” (130 mm) -VPT standard jordraket

Jordraketer för grus / blandat

VPT250RT

2.7” RT (64 mm) RT-VPT Jordraket

VPT300RT

3” RT (76 mm) RT-VPT Jordraket

Vi erbjuder även:

Slitdelar, t.ex. rördragningssats, slangar, svivlar mm. Kontakta oss för mer information!