Möjligheten att välja rätt sändarfrekvens är viktigare än kraften för att övervinna effekten av aktiva störningar. I oktober 2015 introducerade DCI Falcon-tekniken, ett viktigt nytt tillvägagångssätt för att övervinna aktiva störningar i lokalisering av styrbara borrningar. DCI introducerar nu en ytterligare Falcon F5®-sond som aggressivt riktar sig mot passiva störningar.

Falcon Sub-k sonden gör det möjligt för en lokaliseringsspecialist att skanna jobbplatsen för att välja den bästa frekvensen i det extremt låga 0.33-0.75 kHz (330-750 Hz) intervallet. Denna nyhet är exklusiv för Falcon F5 och ger borrlagen den ultimata överhanden mot passiv störning.

Med DCI F5 Falcons wideband sonder har man sedan tidigare kunnat pricka in de flesta möjliga frekvenser mellan 4,5 kHz och 45 kHz för att kunna hantera allt från passiva till aktiva störningar.
Men det är inte alltid 4.5 kHz räcker till som lägsta frekvens för att tackla tuffa passiva störningar, som t.ex. armerade betongkonstruktioner och liknande.

Lågfrekvens sonden finns i tre modeller, kort 8”, standard 15” och lång 19”. Där kortsonden ger upp til 7,6 meters räckvidd för djupavläsningar, standardsonden 19,8 meter och långsonden upp till 24,4 meters räckvidd. Standard och långsonden är även utrustade med bentonittrycksmätning.

För mer information, tveka inte att kontakta Vermeer Viking.

WhatInterferenceFalconF5Family