Eldriven Styrd Borrning

När fler och fler branscher jobbar med att minska sin klimatpåverkan för en mer hållbar framtid jobbar Vermeer självklart också med att hitta innovativa och hållbara lösningar att erbjuda entreprenörer. Som ett viktigt steg i utvecklingen erbjuder Vermeer eldrivna krossar, men snart också eldrivna borriggar, bredvid vårt ordinarie maskin-program.

Det nya förvärvet av Normag innebär att Vermeer kommer att tillverka och utveckla elektiskt drivna borriggar, en ny linje av bentonitåtervinning och borrvätskesystem under Vermeer -varumärket. Detta steg går i linje med Vermeers fokus att ständigt hitta innovativa lösningar, för att hjälpa kunder att optimera deras effektivitet på arbetsplatsen, samtidigt som vi hjälper till att begränsa miljöpåverkan.

Eldrivna borriggar ger entreprenören möjligheter till flera användningsområden. En maskin med hög kapacitet kan användas både som stationärt placerad borrigg, men kan också fungera som en mobil maskin för användning på mindre anläggnings-projekt tillsammans med ett mobilt elverk. Med eldrift minskas utsläpp av koldioxid jämfört med en borrning med en borrmaskin som kräver diesel som bränsle.

Normags elektriska HDD – teknik är redan beprövad i drift över hela Europa. Genom ett unikt integrerat elkraftsystem, optimeras borriggens, el-verkets och borrvätskehanteringssystemets effektivitet under drift. När systemet är anslutet till elnätet fungerar det som ett bränslefritt system.

För två år sedan utförde en Normag -kund den första elektriskt drivna borrinstallationen i Nederländerna, projektledaren konstaterade att det fanns inte någon tvekan om att maskinen var mycket smidig och markant minskat buller men såg även en stor minskad bränslekostnad. Han berättade att maskinen inte lät högre än 60 dB, ifall det hade varit en dieselmaskin, hade det knappt varit möjligt att förstå varandra i en konversation. Företaget resonerar även att de förväntar sig att minska den totala bränsleförbrukningen med hela 50 procent.

Utsläppen vid leverans blir även mindre då borriggarna är smidigt byggda för transport, och  blandning/återvinningssystemen är utformade för att få plats i en 20ft sjöfraktcontainer, detta minskar därmed transport och klimatavtryck ytterligare.

Vermeer förväntar sig att de första riggarna och borrvätskesystemen kommer att vara redo för försäljning i Europa i 2021. Det kommer sannolikt inkludera en HDD-rigg på 120 ton, ett bentonitåtervinningssystem på 2500 liter, samt en 2500 liter bentonithögtryckspump. Vermeer har även planer för att erbjuda ytterligare modeller av bentonitåtervinningssystem under det första året, för att skapa en serie av bentonitåtervinningssystem. Bentonitåtervinningssystemen kommer att ha en rengöringskapacitet som kommer att sträcka sig från 750 till 3000 liter per minut.

Bredvid vår linje för styrbar borrning så erbjuder Vermeer även mobila elektroniska flishuggar, som  ger möjlighet till lägre produktionskostnad och mindre klimatpåverkan. Det som gör dem effektiva är att de kan drivas med det biobränsle den själv producerar, som ger ett nytt ”fullständigt recycling” perspektiv i bioenergiindustrin. Man kan utrusta maskinen med ett “plug n’ run”- system, det innebär att det finns en förberedd elanslutning på terminalen, för att smidigt kunna koppla in eller ur maskinen till ett elnätverk.  Med en dedikerad elförsörjning eller ”plug n´ run”-anslutning förs flismaskinen på kundens terminal eller kraftverk vilket skapar en sluten cirkel, där flismaskinen producerar sitt eget drivmedel. Genom att producera flisen så nära sin slutdestination som möjligt minskas ytterligare utsläpp.