elektrisk styrd borrning

Ett hållbart steg mot framtiden…

 

Som en världsledande tillverkare och pionjär i styrd borrning -branschen är Vermeer stolta över att presentera fullt eldrivna borriggar och borrvätskesystem! Maskinerna har tidigare representerats i Europa av Normag. Det nya förvärvet innebär att Vermeer kommer att tillverka och utveckla elektiskt drivna borriggar, en ny linje av bentonitåtervinning och borrvätskesystem under Vermeer -varumärket. Detta steg går i linje med Vermeers fokus att ständigt hitta innovativa lösningar, för att hjälpa kunder att optimera deras effektivitet på arbetsplatsen, samtidigt som vi hjälper till att begränsa miljöpåverkan.

Vad är det som är speciellt med maskinerna?

Normags elektriska HDD – teknik är redan beprövad i drift över hela Europa. Genom ett unikt integrerat elkraftsystem, optimeras borriggens, el-verkets och borrvätskehanteringssystemets effektivitet under drift. När systemet är anslutet till elnätet fungerar det som ett bränslefritt system. Borriggarna är smidigt byggda för transport, och alla blandning och återvinningssystem är utformade för att få plats i en 20ft sjöfraktcontainer, och minskar därmed internationellt transport och klimatavtryck ytterligare. Tekniken hjälper borrentreprenörer att minska sina driftskostnader genom minskad bränsleförbrukning, bredvid andra fördelar som minskad utsläpp, och minskat buller.

Eftersom den Normag-utvecklade teknologin redan är verksam på den europeiska marknaden, kommer Vermeer först och främst fokusera på att introducera produkterna i Europa, för att stödja större projektanläggningar. All produktutveckling, tillverkning och produktion kommer att flyttas till regionkontoret Vermeer EMEA i Nederländerna. Vermeer förväntar sig att de första riggarna och borrvätskesystemen kommer att vara redo för försäljning i Europa i 2021. Det kommer sannolikt inkludera en HDD-rigg på 120 ton, ett bentonitåtervinningssystem på 2500 liter och en 2500 liter bentonithögtryckspump. Vermeer har även planer för att erbjuda ytterligare modeller av bentonitåtervinningssystem under det första året, för att skapa en serie av bentonitåtervinningssystem. Bentonitåtervinningssystem kommer att ha en rengöringskapacitet som kommer att sträcka sig från 750 till 3000 liter per minut.

Kundens upplevelse

För två år sedan utförde en Normag -kund den första elektriskt drivna borrinstallationen i Nederländerna, borrningen gjordes under en flod. Det fanns inte någon tvekan om att maskinen var mycket smidig och markant minskat buller och en minskad bränslekostnad. Han berättade att maskinen inte lät högre än 60 dB, ifall det hade varit en dieselmaskin, hade det knappt varit möjligt att förstå varandra i en konversation. Borrningen krävde 143 x 6 mtr borrstänger, och gick ca 900 meter. Maskinen köptes in av det holländska företaget med motiveringen att minska deras miljöpåverkan, buller och utsläpp i tätbebyggda områden, ett krav som blir allt vanligare i större städer. Företaget resonerar även att de förväntar sig att minska den totala bränsleförbrukningen med hela 50 procent. HDD -riggen brukar bara energi ifall operatören kräver det, den elektriska maskinen behöver inte vara igång hela tiden, utan använder istället “Power on demand”. Projektledaren för borranläggningen anser att företaget är väldigt positiva över konkurrensfördelen med att erbjuda eletrisk driven -styrd borrning, “Vi börjar känna av att klimatfrågan blir viktigare för kunder, vi har fått frågor flera gånger kring vårt hållbarhetsarbete”, företaget konstanterar ytterligare att klimatfrågan inte är en avgörande fråga för kunder än, men att det kan komma att ändras inom några år.

Maskinen är utrustad med tre kameror, samt ett datasystem, som registerar maskinens prestanda och bruk. Datasystemet, är enligt operatören smidigt för att analysera arbetet och arbetskostnaden. Borriggens mjukvara ser till att borrningen optimeras och skonar mekaniska komponenter från onödig påfrestning och slitage. Vid borrningen drivs även bentonitpump och blandare med elektricitet.

“Vanligtvis så tar det en del tid att tjäna tillbaka pengar som man investerar i en maskin, men när vi tittar på de reducerade kostnaderna till följd av den minskade bränsleförbrukning, tror vi att branschen kommer att övergå till elektricitet.” Förklarar projektledaren för anläggningsarbetet.

“Tack vare maskinens stora vridmoment är det enkelt att jobba med stora rymmare, och i tuffa markförhållanden”. Maskinen kräver mindre underhållning och håller längre, vilket är något företaget är glada över, då deras tidigare diesel -drivna maskin slets en hel del efter 12.000 timmars bruk. Nu har de inga bekymmer över hydraulik-läckage, eller motor-slitage. Den 900 meter långa borrningen blev 2019:s första elektriska borrning i Nederländerna. Företaget installerade högspänningskablar, där strömmen i kablarna ska kopplas till en park med vindkraftsverk. Ett steg i en hållbar riktning med mindre klimatpåverkan, precis som maskinen.

Normag har tidigare byggt en maskin på 300 ton i dragkraft för ett Polskt företag. Den holländsk tillverkade maskinen klarar istället av 100 ton i dragkraft, 300 ton maskinen har varit i drift sedan 2017 och har redan satt många polska rekord för borr -längder och borrdiametrar.

En möjlighet för entreprenörer

Att Vermeer kommer att erbjuda eldrivna maskiner för styrd borrning, är en stor möjlighet för de i branschen som jobbar i tätbebyggda områden. När krav på minskat buller och utsläpp blir allt vanligare, kommer de eldrivna maskinerna att vara till stor fördel. Detta gäller även i t.ex. naturreservat eller områden där det kommer att vara möjligt att genomföra en borrning utan att påverka området för mycket genom utsläpp eller buller. Minskad underhållning och större avkastning till följd av reducerad driftkostnad blir fördelaktigt jämfört med förbränningsmotorer. Att ersätta bensin- och dieseldrivna maskiner med eldrivna är en av de flera åtgärder som behövs för att ändra anläggnings-branschen till mer effektiv och ekologiskt hållbart. Elmotorerna i maskinerna släpper inte ut några växthusgaser som bidrar till klimatförändringar. Trots det, är maskinernas prestanda och produktivitet samma. Vi hjälper dig att optimera din effektivitet på arbetsplatsen, samtidigt som vi hjälper till att begränsa miljöpåverkan!