Borrvätska Proaction Fluids ClayLock

ClayLock är en tillsats för svällande leriga förhållanden, som hjälper till att minska svällningen av lera vid styrd borrning. Tillsatsen ökar produktiviteten genom att minska motstånd, och ökar utflödet av material ur borrhålet. ClayLock kan även blandas med ProDyne från ProAction Fluids som är till för att minska skum i tankar, då hög skumtäthet i tankar kan orsaka svårigheter att blanda och kontrollera andra lertillsatser samt minska kontinuiteten i borrkaxet. ClayLock håller dessutom borrstänger och verktyg rena. Med en tillsättning av rätt produkter för de rätta markförhållandena får man grymma resultat!

ClayLock finns bland vårt sortiment utav borrvätske -produkter från ProAction Fluids. Vi har med ProAction hittat ett smidigt sätt att snabbt anpassa borrvätskan till olika markförhållanden. Andra fördelar med ProAction är:

  • Mindre transport
  • Små förpackningar
  • Färgkodering
  • Doserade säckar

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har frågor om ClayLock eller några andra produkter från ProAction Fluids!

Läs mer om ClayLock:

https://proactionfluids.com/horizontal-directional-drilling/hdd-products/claylock/