Graving Trenching Trenchless

 

Vid ett kundmöte med en av våra återförsäljare fick jag chansen att introducera HDD (Horizontal Directional Drilling) -teknik för en grupp entreprenörer som arbetade i det traditionella grävningsföretaget. Några av dem installerade kablar och rör på detta sätt och undrade om det skulle finnas ett bättre sätt att göra detta på. Det visar sig att det fortfarande finns ett stort tvivel och rädsla för HDD-teknik. Jag använde exemplen nedan för att ta bort några av dessa rädslor och förklara varför HDD-tekniken har blivit så vanlig i många delar av världen.

Frågor:

Om svaret på frågan i titeln är att du betalas för varje meter installerad produkt, kan HDD-teknik framför den traditionella grävningsmetoden, dramatiskt öka din vinst.

Medan traditionella grävmaskiner är vanliga i de flesta länder, och relativt billigt jämfört med kedjegrävare eller HDD- maskiner. Vi får en helt annan bild när vi tittar på hur många meter rör som är nerlagda i förhållande till drifttimmar med sådan utrustning.

Exempel:

Nedan är ett exempel som hjälper till att förklara detta genom att titta på markvolymen som ska grävas ut:

Graving Trenching Trenchless 1

 

Låt oss använda ett exempel på en 250 mm HDPE-rör, 2 meter djup, över 100m.

I detta exempel måste man med användning av traditionella grävmetoder avlägsna cirka 265 kubikmeter, och lägga tillbaka det efter att röret har installerats, vilket innebär totalt över 500 kubikmeter.

Genom att använda en kedjegrävare minskar dessa siffrorna och installationstid dramatiskt, speciellt när det gäller mängden jord.

Vid användning av HDD, flyttar vi bara jorden som skärs bort från en tunnel ca 30% större än produkt-röret. I exemplet ovan resulterar detta i endast 8 kubikmeter jord. En annan fördel är att vi bara behöver flytta jorden en gång, då det inte finns behov av att fylla igen.

Om vi ​​ökar installationsdjupet till 3 m istället för 2 m ökar också mängden av jord som skall avlägsnas exceptionellt, med traditionell öppen grävmetod, till väl över 1000 kubikmeter. Naturligtvis ökar också bredden av diket, vilket leder till ökade kostnader för yt-restaurering etc.

Använder vi HDD hamnar vi fortfarande på cirka 8 kubikmeter eftersom rörets längd nästan inte ökar.

Fördelar med att använda HDD:

– Minimal mängd med flytt av jord och yt-störning

– Minimala kostnader för att återställa marken

– Minimala trafikstörningar

– Minimerad rörinstallationstid

– Oberoende av grundvattennivå

– Installationsdjup har minimal påverkan på kostnaderna (upp till 15 m)

– Enklare korsning av vägar, järnvägar, floder och existerande underjordiska hinder

 

HDD-teknik för installation av rör och ledningar har definitivt många fördelar. Som officiell maskinåterförsäljare, är vi fast beslutna att hjälpa dig att få dina anställda utrustade och tränade för horisontal borrning.

 

Ta gärna kontakt om ni vill veta mer om styrbar horisontell borrning info@vermeerviking.se