SC382 Stubbfräs

Enligt Maskinentreprenörernas konjunkturrapport var det fortfarande i juni normal konjunktur för anläggningsbranschen. Mätningar och uttalanden från projektchefer visar att det ser bra ut. Mätningarna visar också att maskinentreprenörer har en fortsatt vilja att investera i nya maskiner i samma omfattning som föregående år, vilket var ett mycket bra år. Rapporten är gjort maj-juni 2020.

Enligt byggstartsindex ligger anläggningsbranschen bra till jämfört med andra branscher. Maskiner som kedjegrävare, vibroplogar, fräsar och borriggar hjälper stora som små viktiga projekt att gå vidare, till exempel rörläggning och undermarksarbeten såsom VA-projekt.

I Augusti genomfördes också en marknadsundersökning ”Entreprenad Live Temperaturmätare 2020” med ca 13 000 personer/entreprenörer medverkande, undersökningen handlade om hur de ser på marknaden, ekonomin och läget i branschen de kommande tolv månaderna. Mer än hälften av deltagarna svarar att marknadsläget känns starkt eller mycket starkt. 33% svarade att det känns normalt. 91% av deltagarna tycker att deras eget orderläge är mycket bra, bra eller ok.

Ytterligare en fråga var om pandemin påverkat företaget eller arbetssättet, där svarar 77% att det inte har påverkats.

En annan bransch som verkar gå bra trots omständigheterna är trädvårdsbranschen.

I början på juli sålde vi på Vermeer Viking tre stycken SC382 under samma vecka, och försäljningssuccén fortsätter. Ett utav företagen som precis investerat i en SC382 är Börje Davidsson som driver Börjes Skogs & Trädgårdstjänst i Äspered, två mil nordost om Borås.

Trots de rådande omständigheterna just nu, har ni valt att investera i en stubbfräs från Vermeer. Hur tror ni att er prognos ser ut för den kommande tiden?

–Beläggningen är mycket hög, faktum är att vår bransch generellt verkar gå mycket bra!


Källor: MEKO, Entreprenad Live Temperaturmätare 2020 & Börje Davidsson.