D23x30-S3_Action8_LR-1

För kabel och rörinstallationer utan ytpåverkan används ofta styrbar borrning. Det kan handla om vägkorsningar, våtmarker, vattendrag och andra områden där man inte kan eller vill använda traditionell grävning eller ”öppna schakt”.  De senaste Navigator modellerna har fyllt på i Vermeers S3 serie av styrbara borrmaskiner och det har skett stora förbättringar inom hastighet, ljudnivå och enkelhet, som de tre S’en ”Speed, Sound, Simplicity” står för.

 

Vi erbjuder även maskiner för andra typer av horisontell borrning som augerborrmaskiner, jordraketer och mini borrlösningar från McLaughlin.

Ta en titt på utbudet nedan, eller kontakta oss för mer information!