ptx40-marquee

När samhällen växer och utvecklas kommer också behoven av tillgång till rent vatten, tillförlitlig el och allmännyttiga tjänster som en bredbandsuppkoppling är en nödvändighet.

För att möta behoven hos våra snabbt växande samhällen, behöver entreprenörer och kommuner runt om i landet utrustning som kan arbeta effektivt och produktivt.
I mer etablerade områden, finns efterfrågan på snabbare överföring av information, medans ett snabbt åldrande vatten / avlopp infrastruktur behövs bytas ut.

Med mer än 60 års erfarenhet inom rörläggning och undermarksarbeten, fortsätter Vermeers utbud av utrustning och mjukvarulösningar att utvecklas för att möta dessa utmaningar. Om det så handlar om en pålkran för att bygga en solcells park, en borrigg för att installera en ny VA-Överföring, eller en kabelplog och kedjegrävare för att installera de långa sträckorna fiber backbone – så kan ni lita på att vi står bakom er hela vägen!