Här ska  Anders Larsson från NDS strax lämna Vermeer Viking med  den nya D40x55DR.

Anders Larsson, arbetsledare på NDS Nordic Drilling System i Gävle om deras investering:

 

 

Vad är det som gör att ni väljer en maskin från Vermeer?

-Bland annat för att den har 3 meters-stänger, det blir en stark men inte så stor maskin, bredvid att vi kan använda standard stänger, rymmare och annan utrustning från andra Vermeer maskiner. Det är bra att kunna komplettera lite.

 

Hur kommer den dubbla borrstångstekninken att hjälpa er?

-Dubbla stänger för bergborrningar, och standard stänger för borrhammaranvändning, även till sand, blandat och lera.

 

Berätta mer om maskinen…

-Dels att kliva upp ett steg med Vermeers starka borrstänger och dubbel borrstänger med som håller högt flöde, och carving var ett viktigt tillval för oss till standard borrning och borrhammare.

 

NDS är ett entreprenadföretag som specialiserat sig på schaktfritt ledningsbyggande, dem utför styrda borrningar för vatten, avlopp, elkablar, bredband, fjärrvärme med mera.

Med kunder som bland annat energibolag, bygg- och anläggningsfirmor, vattenbolag och kommuner. Deras främsta metoder är styrd borrning, hammarborrning och jordraket- grundomat.

NDS har funnits sedan 2001 med basen i Gävle, arbetar över hela Sverige och utför arbetet med hög kvalitet, snabbt och kostnadseffektivt.

Schaktfria metoder innebär ett mer tidseffektivt arbete med mindre miljöpåverkan.

Förutom schaktfritt byggande utför de även traditionell schaktning  för mindre arbeten eller i en kombinationer av de båda metoderna.

Företaget ägs och drivs av Fredrik Pierre och Anders Björklund, båda med säte i Gävle.

 

 

1